Junger Pekinese

Junger Pekinese

353

Junger Pekinese

Rosenthal, Kunstabt. Bahnhof Selb, Selb
Margot Flinsch
1930

Porzellan. Farbige Unterglasurbemalung. H. 15 cm. Am Boden bez.: Firmenmarke Bahnhof Selb (ugl.-grüner Stempel), Mod.-Nr. B291 (Blindstempel), M. FLINSCH (Blindstempel)

Literatur:Niecol, Emmy, Rosenthal Kunst- und Zierporzellan 1897-1945, Bd.IV, Wolznach 2004, Abb. S. 118, Nr. 4.0049.
Limit:550,- Euro
Zuschlag:1.000,- Euro