3 Türdrückergarnituren

3 Türdrückergarnituren

456

3 Türdrückergarnituren

Walter Gropius

Metall. 3 Türdrückergarnituren mit zugehörigen Langschildern. Türdrücker L. 10,8 cm. Langschild 23,2 x 4 cm.

Limit:360,- Euro
Zuschlag:600,- Euro