Schreibtisch Terni

Schreibtisch Terni

234

Schreibtisch Terni

MIM Mobili Italiani Moderni, Rom
Ico & Luisa Parisi
Entwurf 1958

Mahagoni, Metall. 71 x 180 x 95 cm. Bez. Runde Metallplakete MIM Roma.

Limit:2800,- Euro
Zuschlag:3400,- Euro